DOTACJE UNIJNE Projekt pt. ,,See My Model - platforma webowa do przystosowywania modeli 3D z formatów graficznych lub CAD do rozszerzonej rzeczywistości" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Poddziałania 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej

CEL PROJEKTU: Wprowadzenie narzędzia rynkowego, które pozwoli na automatyczne dostosowywanie modeli 3D z różnych formatów plików do rozszerzonej rzeczywistości w celu udostępnienia ich webowo do natywnych aplikacji AR Android oraz IOS.
PLANOWANE EFEKTY: Redukcję liczby zwrotów produktów, zwiększenie liczby zawieranych transakcji, jak również redukcję kosztów prowadzenia działalności dzięki wykorzystaniu platformy See My Model.
WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 008 517,23 zł
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 814 780,15 zł