Jak zaimplementować See My Model na stronie

Wordpress
Elementor

Nasz plugin znajdziesz TUTAJ

1. Zainstaluj plugin.
Zainstaluj nasz plugin z linku obok lub wyszukaj "See My Model" w wtyczkach panelu administratora wordpress.
2. Zaloguj się.
W zakładce pluginu "See My Model" podaj swoje dane logowania do platformy. Jeśli dane zostaną podane poprawnie hasło i login zostaną zapisane w twoim koncie.
3. Zaimplementuj rozwiązanie
Teraz masz dostęp do wstawienia okna podglądu modelu oraz wybrania dowolnego modelu z twojego konta. Robisz to tak jak w przypadku dowolnego komponentu.

Kod Java Script

1. Wybierz model.
Wybierz dowolny model przypisany do twojego konta i otówrz jego szczegóły.
2. Skopiuj kod JS.
Przejdź do zakładki Udostępnianie/Udostępnianie grupowe. Kliknij "Pobierz kod" a następnępnie skopiuj go z pop-upu.
3. Zaimplementuj kod
Umieść kod JS w kodzie swojej strony w "BODY" oraz "HEAD". Poniżej znajdziesz przykładowy kod, którego możesz użyć do sprawdzenia swojej strony.
HEAD "<script type="module" src="https://scripts.seemymodel.com/web-components/latest/web-components.js"></script>"
BODY "<see-my-model access-key="5fca30bc5158fc001aa3a0b3"></see-my-model>"