Projekty dofinansowane z funduszy UE.Unia Europejska Union

Dotacje unijne
 1. Projekt pt. ,,See My Model - platforma webowa do przystosowywania modeli 3D z formatów graficznych lub CAD do rozszerzonej rzeczywistości" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Poddziałania 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej.
 2. Cel projektu: Wprowadzenie narzędzia rynkowego, które pozwoli na automatyczne dostosowywanie modeli 3D z różnych formatów plików do rozszerzonej rzeczywistości w celu udostępnienia ich webowo do natywnych aplikacji AR Android oraz IOS.
 3. Krótki opis projektu: Projekt polega na stworzeniu szybkiej, prostej w obsłudze, nie wymagającej wiedzy technicznej, platformy internetowej pozwalającego na przystosowanie dowolnego modelu 3D do formatu rozszerzonej rzeczywistości wspieranego przez urządzenia Android ora IOS. Innowacyjność produktu polega na daniu szerokiego wsparcia automatycznej konwersji dla modeli stworzonych w profesjonalnych programach graficznych np. Autodesk 3D Max, Blender, Sketchup oraz modeli CAD stworzonych w programach np. Rhinoceros, Solidworks, Autodesk Inventor. Ideą projektu jest stworzenie platformy, która po procesie konwersji będzie przechowywać pliki oraz umożliwiać ich przekazywanie w postaci linków url./kodów qr dowolnej osobie wyposażonej w urządzenie mobilne lub poprzez zamieszczenie na stronie internetowej. Modele po przystosowaniu do formatu AR będą umożliwiały na automatyczne odtworzenie w trybie rozszerzonej rzeczywistości dzięki natywnemu oprogramowaniu urządzeń mobilnych (Google AR Core Services oraz IOS Quick Look). Dzięki temu użytkownik końcowy nie będzie zobligowany do instalowania dedykowanego oprogramowania wydawców zewnętrznych lub twórców modeli. Stworzone w projekcie narzędzie da dostęp każdej osobie/firmie posiadającej dowolny cyfrowy model do technologii rozszerzonej rzeczywistości. Ponadto narzędzie będzie posiadać szereg funkcji wspierających firmy w codziennej pracy tj. udostępnianie danych, informacji o firmie, moduł komunikacyjny, dane analityczne o odtworzeniu modeli itp. Dzięki temu firmy te ograniczą środki wydawane na tworzenie dedykowanych aplikacji/rozwiązań AR, własnoręczne poszukiwanie sposobów dostosowania modeli do rozszerzonej rzeczywistości, zatrudnienie specjalistów IT. Dzięki naszemu rozwiązaniu dostaną oni możliwość szybkiej wizualizacji modeli 3D w dowolnej przestrzeni, poprawią komunikacje z klientem, ograniczą koszty związaną z poprawami w projekcie, posiądą zdigitalizowaną i ogólnodostępną chmurową bazę modeli online.
 4. Planowane efekty: Redukcję liczby zwrotów produktów, zwiększenie liczby zawieranych transakcji, jak również redukcję kosztów prowadzenia działalności dzięki wykorzystaniu platformy See My Model.
 5. Wartość projektu: 1 008 517,23 zł
 6. Wkład funduszy europejskich: 814 780,15 zł
Union flag and Poland flag 1. See My Model Sp. z o.o. realizuje projekt badawczo-rozwojowy pod nazwą "See My Model". Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 1 mln zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 80% tej kwoty. Wsparcie na realizację projektu uzyskaliśmy we współpracy z Funduszem Simpact ASI Sp. z o.o. realizującym projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Inicjatywa 1.3: Prace B+R finansowane z funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie dla projektów badawczo-rozwojowych w fazie zalążkowej poprzez fundusze typu proof of concept - BRIdge Alfa
Union flag and Poland flag 1. See My Model Sp. z o.o. uczestniczy w projekcie PMT/2445/2N/2021 – Polskie Mosty Technologiczne współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
 2. Oś priorytetowa III „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”.
 3. Cel projektu: Wprowadzenie firmy oraz wsparcie w ekspansji na rynek Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
 4. Umowa grantowa numer UG-PMT/2445/2N/2021-KAS
 5. Całkowita wartość projektu: 200 000 zł 1. See My Model Sp. z o.o. uczestniczy w projekcie PMT/2445/2N/2021 – Polskie Mosty Technologiczne współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
 2. Oś priorytetowa III „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”.
 3. Cel projektu: Wprowadzenie firmy oraz wsparcie w ekspansji na rynek Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
 4. Umowa grantowa numer UG-PMT/2443/2N/2021-MAL
 5. Całkowita wartość projektu: 200 000 zł 1. See My Model Sp. z o.o. uczestniczy w projekcie PMT/2445/2N/2021 – Polskie Mosty Technologiczne współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
 2. Oś priorytetowa III „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”.
 3. Cel projektu: Wprowadzenie firmy oraz wsparcie w ekspansji na rynek Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
 4. Umowa grantowa numer UG-PMT/2444/2N/2021-TAJ
Union flag and Poland flag

© 2022 See My Model. All Rights Reserved.