Projekty dofinansowane z funduszy UE.Unia Europejska Union

Dotacje unijne
 1. Projekt pt. ,,See My Model - platforma webowa do przystosowywania modeli 3D z formatów graficznych lub CAD do rozszerzonej rzeczywistości" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Poddziałania 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej.
 2. Cel projektu: Wprowadzenie narzędzia rynkowego, które pozwoli na automatyczne dostosowywanie modeli 3D z różnych formatów plików do rozszerzonej rzeczywistości w celu udostępnienia ich webowo do natywnych aplikacji AR Android oraz IOS.
 3. Planowane efekty: Redukcję liczby zwrotów produktów, zwiększenie liczby zawieranych transakcji, jak również redukcję kosztów prowadzenia działalności dzięki wykorzystaniu platformy See My Model.
 4. Wartość projektu: 1 008 517,23 zł
 5. Wkład funduszy europejskich: 814 780,15 zł
Union flag and Poland flag 1. See My Model Sp. z o.o. realizuje projekt badawczo-rozwojowy pod nazwą "See My Model". Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 1 mln zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 80% tej kwoty. Wsparcie na realizację projektu uzyskaliśmy we współpracy z Funduszem Simpact ASI Sp. z o.o. realizującym projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Inicjatywa 1.3: Prace B+R finansowane z funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie dla projektów badawczo-rozwojowych w fazie zalążkowej poprzez fundusze typu proof of concept - BRIdge Alfa
Union flag and Poland flag 1. See My Model Sp. z o.o. uczestniczy w projekcie PMT/2445/2N/2021 – Polskie Mosty Technologiczne współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
 2. Oś priorytetowa III „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”.
 3. Cel projektu: Wprowadzenie firmy oraz wsparcie w ekspansji na rynek Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
 4. Umowa grantowa numer UG-PMT/2445/2N/2021-KAS
 5. Całkowita wartość projektu: 200 000 zł 1. See My Model Sp. z o.o. uczestniczy w projekcie PMT/2445/2N/2021 – Polskie Mosty Technologiczne współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
 2. Oś priorytetowa III „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”.
 3. Cel projektu: Wprowadzenie firmy oraz wsparcie w ekspansji na rynek Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
 4. Umowa grantowa numer UG-PMT/2443/2N/2021-MAL
 5. Całkowita wartość projektu: 200 000 zł 1. See My Model Sp. z o.o. uczestniczy w projekcie PMT/2445/2N/2021 – Polskie Mosty Technologiczne współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
 2. Oś priorytetowa III „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”.
 3. Cel projektu: Wprowadzenie firmy oraz wsparcie w ekspansji na rynek Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
 4. Umowa grantowa numer UG-PMT/2444/2N/2021-TAJ
Union flag and Poland flag

© 2022 See My Model. All Rights Reserved.